Temel Gitar Bilgileri

TEMEL GITAR BILGILERI Gitar telleri üstten asaiya doru ve kalndan inceye Mi-La-Re-Sol-Si-Mi olarak dizilir. 6. tel (en üst tel), en kalin teldir.

1. tel (en alt tel), en ince teldir. 12. Perde, her telin 1 oktav incesini verir.

Tüm enstrümanlar için müzik teorisi ayndr. Öncelikle bilmeniz gereken nota yapsdr. Tüm müzikte, toplam 12 nota vardr. Bunlarn 7si dogal notalardr.

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La ve Si. Bu notalar sirasi ile su harflerle gösterilirler: C, D, E, F, G, A, B. Geriye kalan 5 nota ise ara notalar, yani diyez ve bemollerdir.

Diyez #, Bebol de b ile gösterilir.

Diyez, önünde bulunduu notanin bir perde incesini temsil eder. Bemol ise önünde bulunduu notann bir perde kalindir. C ve D aras tam perdedir (2 nota arasnda bir perde vardr) ve bu iki nota arasnda kalan nota C# ya da Db olarak gösterilir. C ve D arasi tam perde oldugu gibi, D ve E aras, F ve G aras, G ve A arasi ve A ve B arasi da tam perdedir. Fakat E ve F aras yarm perde oldugundan "E#" ya da "Fb" diye bir nota yoktur. Ayni sekilde B ve C arasi da yarim perdedir ve "B#" ya da "Cb" diye bir nota da yoktur.