Gitar TeknikleriG
_TAR _CRASINDA KULLANILAN TEKN_KLER 1

Behzat Cem Günenç

info@myklasikgitar.com

Gitar icrasında kullanılan tekniklerin açıklamalarında, gitaristin solak olmadıgı var

sayılmıstır.

1. Tutus

Gitar icrasında dogru tutus, ilk basta ögretilmesi gereken en önemli konulardan birisidir.

Vücut ergonomisinden yoksun bir durus ve gitar tutusu gitar çalımı ve çalısması sırasında

performansı olumsuz etkiler. Uzun süreli yanlıs gitar tutusu, omurga ve bileklerde ciddi eklem

sorunlarına yol açar. Günümüzde gitar tutusu hakkında tüm dünyadaki ortak prensip, en

mükemmel vücut ergonomisinin saglandıgı tutus biçimidir. Günümüzde küçük farklılıklara

ragmen tutus genel geçer kurallarla belirlenmistir.

2. Apoyando

Tele vuran parmagın, bir üst tele yaslanarak teli tınlatması teknigidir. Bu teknik hızlı

pasajlarda ve daha fazla vurgu istenilen seslerde kullanılır. Apoyando daha volümlü ve

vurguludur. Bu vurus tekniginin dogru sekilde güzel bir tını ile yapılabilmesi için dogru tırnak

törpüleme yönteminin ögretilmesi gerekir.

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Piyano Arp Gitar Ana Sanat Dalı Klasik Gitar Sanat Dalı Ögretim

Üyesi Yrd. Doç Soner EGESEL ile özel görüsme 17 /5 / 2008, _stanbul

2

3. Tirando

Tele vuran parmagın, bir üst tele yaslanmadan avuç içine dogru hareketi ile teli tınlatması

teknigidir. Geçmiste çogunlukla arpejlerde kullanılan tirando teknigi günümüzde melodik

pasajlarda da kullanılmaktadır ve tirando vurus ile apoyando vurusun tınısını yakalamak

mümkündür. Dogru tirando formülleri ile apoyando tekniginin sagladıgı hızdan çok daha

fazlasına ulasmak mümkündür. Bu vurus tekniginin dogru sekilde güzel bir tını ile

yapılabilmesi için, yine dogru tırnak törpüleme yönteminin ögretilmesi gerekir.
3

4. Ligado

Ligado ( Legato ) notaların kesintisiz birbirine bağlı olarak çalımıdır. Gitar tekniği olarak ele

alındığında ise, çalınan bir sesin ardından aynı telde diğer bir parmağın tele vurulması ile farklı bir

nota elde edilmesidir.

 

2 Christopher Parkening, Christopher Parkening Guitar Method Vol I, Hal Leonard, Milwaukee, 1972 s. 16

3 Christopher Parkening, Christopher Parkening Guitar Method Vol I, Hal Leonard, Milwaukee, 1972 s. 17


4.1. Tizleşen Ligado


Örnekte görüldüğü gibi birinci parmakla çalınan La sesinin ardından ikinci parmak tele vurmakta ve

si bemol sesi elde edilmektedir.

4.2. Pesleşen Ligado

Örnekte görüldüğü gibi ikinci parmakla çalınan Si bemol sesinin ardından ikinci parmak teli aşağı

doğru çekmekte ve La sesi elde edilmektedir. ( Birinci ve ikinci parmak tele aynı anda basmaktadır.)

4.3 Trill

Bir süsleme tekniğidir.

Örnekte görüldüğü gibi tizleşen ve pesleşen ligadoların ard arda hızlı bir şekilde çalınması ile elde

edilir.

5. Harmonik ( Flageolet )

Özel bir dokunuşla asıl ses yerine o sesin doğuşkanlarını çıkartma tekniğidir.

5.1. Açık Harmonik (Open Harmonic )

Perdelere basılmadan, sol el ile tellerin belirli noktaları üzerine dokunularak çalınması ile elde edilen

sestir.

5.2. Yapay Harmonik (Artificial Harmonic )

Basılan perdenin oktavı olan perdeye, sağ el yardımı ile dokunularak çalınması ile elde edilen

sestir.

6. Tambora

Tellere eşik

 7. Trampet Tekniği


 

Tellerin birbiri üzerine getirilerek çalımı. Bu teknik ile gerçek trampet sesine yakın bir ses elde edilir.

8. Rasgueado

Birden fazla telin parmakların ileri geri vuruşları ile aynı anda çalınma tekniği. Flamenko müziğinde

kullanılan bu gitar tekniği 20. ve 21. yüzyıl gitar eserlerinde de kullanılmaktadır.

4

4

http://www.learnclassicalguitar.com/flamenco.html

9. Alzapua

9. Alzapua

Telleri çalan elin başparmağının ileri geri vuruşları ile yapılan flamenko müziğinde kullanılan bir

tekniktir. Modern gitar eserlerinde de bu tekniğin kullanıldığı görülür.

10. Vibrato

Sol elin hareketi sayesinde telin gerilimi değiştirilerek, seslere dalgalı bir izlenim verilmesidir.

11. Golpe

Gitarın gövdesinin değişik yerlerine parmakla vurulması ile elde edilen perküsif efektlere verilen

addır.

12. Pizzicato

Yaylılarda tellerin parmakla çekilmesi ile elde edilen bu efekt, gitarda telleri çalan elin yan kısmının

alt eşiğin yanına yaslanması ile elde edilir.

13. Glissando

Bir notanın çalımı ardından sol el parmağının telin üzerinde kaydırılması ile birbiri ardına duyulan

akışkan sesler elde etme tekniğidir.

14. Tremolo

Örnekte görüldüğü gibi a m i parmaklarının ard arda çabukça çalınması ile bir melodi hattı elde

edilmesidir